Od leta 1985 dalje smo izdelali več kot 1300 vrtin. Na leto naredimo približno 50 vrtin različnih globin:

Globina Delež vrtin
  0-49 m   48%
  50-99m   22%
  100-199m   21%
  200-299m   7%
  300-400m   2%

Glede na zadnja sušna obdobja in onesnaženost podtalnice se delež globjih vrtin povečuje.

Naši največji naročniki so občine ter komunalna in gradbena podjetja, precej naročil pa dobimo tudi za individualne potrebe.

Zaradi vrhunske opremljenosti smo imeli že več delegacij različnih firm iz tujine, ki so si prišli ogledati vrtanje z omenjeno opremo.