Ukvarjamo se predvsem z hidrogeološkim vrtanjem, redkeje pa tudi z ostalimi vrstami. Tako spadajo v našo osnovno dejavnost izgradnja vodnjakov, raziskovalnih vrtin ter opazovalnih vrtin (piezometrov) za potrebe zajema pitne in tehnološke vode, namakanja, izkoriščanja toplotnih črpalk ter monitoringa podzemne vode.

S to dejavnostjo se ukvarjamo že 28 let, podjetje je bilo registrirano 01.11.1985.

Z razpoložljivo mehanizacijo izdelujemo vrtine v aluvialne nanose in v vse vrste kamnin do največjih globin okoli 400 do 500 metrov, odvisno od premera vrtanja. Največji razpoložljiv premer vrtanja je 444 mm.

Glede na potrebe naročnika in izdatnost vrtine svetujemo pri izbiri potopnih črpalk skupaj s pooblaščenimi dobavitelji.

V podjetju je zaposlenih 6 oseb, poleg direktorice in tehničnega vodje še štirje delavci (dva vrtalna tehnika in dva kvalificirana vrtalca).